Munchmuseet, MM N 1146

MM N 1146, Munchmuseet. Datert 1910–1926. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1146 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Tak for brevet – Jeg syns
Du burde bli så længe som
muligt på Godthaab

    Du må ikke ligge længer
alene p i Munkeengsveien –

    Byen med daarli luft og
    Du kan få deili soveplads
på jernbanen.

    Vi skal se at få ordnet med
en slig kort reise for Dig og kanske med
Laura til Kragerø – eller Bergen – Det kvikker op

 

Munchmuseet N 1146 bl. 1v

al støi og biltrafik er skadelig
    Nu blir været vel lysere
og Laura kommer vel ut der
som Du sa –

    Jeg tar en trip til Kragerø
idag og kommer igjen Mandag
tænker jeg – Jeg bor på GrVictoria
Hotel
i Kragerø

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch