Munchmuseet, MM N 1075

MM N 1075, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1075, s. 1

    Det glæder mig I har det
godt på Nordstrand – og det ser
jo ud til det er best I blir
der i sommer – Men Det er jo
 …  { … }osså vel vigtigere at vi
heller tænker på at gjøre noget
alvorligt med Ingers nerver –
– Det er jo klart Inger de
{ … }senere år er blit stærkt nervøs
så noget nødvendigvis må gjøres –
Det er jo ikke bare visse
egenskaber hos Inger vi alle
kjender  …  der har { … }skyld i { … }hendes
underlige opførsel mot mig de
sidste 10 år – Det er osså nervene der
slår klik

 

Munchmuseet N 1075, s. 2

    Deraf disse overdrivelser i alt
Enten det nu gjælder Dit
befindend befindende eller Lauras
eller det gjelder en stakkels
slægnings moralske egenskaber
– hvis frygtelige forbryderbane
stiger til det kolosale – *

    Jeg der er va i 30 år har været
vandt til at omgåes menn
alverdens mennesker ude i den
store verden kan ikke slig falde
i staver over e{n}t medmenneskes
feil – især da jeg har opdaget
feil hos alle – Vi får se på vore
egne feil

    Det er kanske ikke så meget
det skal til
All

    Alle disse overdrivelser og
alt dette rethaveri hos Inger
og ube{ … }herskethed –

    Det var langt bedre for Inger at ta fat
på håndarbeide – end  …  at være politi {–}mester – Det passer hende ikke

 

Munchmuseet N 1075, s. 3

frembringeravler disse sørgelige stridigheder
Der er Og stridigheder inden
en familiekreds er det sørgeligsteværste
af alt – Det er en  …  pinsel
For mig har det været en
ulidelig { … }pinsel at se disse unødige
stridigheder kommeopstå der aldrig i en tid
behovet at være der – de ødelagde
en tid
der kunde været god

    – Når Inger får gjort noget
for nervene vil hun se
meget anderledes – kanske hun
da osså vil forstå at hun har
osså pligter ligeoverfor mig – at

    De Jeg venter ikke annet
end den almindelige hensyntagen
og føielighed
som en bror kan forlange af en
søster – hvem han blot har villet
det vel – Derved opmuntres jeg i mit
st vigtige arbeide – istedetfor det motsatte nu

 

Munchmuseet N 1075, s. 4

    Hun vil da forstå at hun
må vise mig at { … }det er hendes
store ønske og { … }at det er hendes
ivrigste bestræbelser at være slig
at det gamle gode forhold
kan indtræde mellem os

    For de‹r› de{ … }t ikke godt – og heller
ingen  …  ro for Dig og hende

    – Som sagt, at gjøre noget
alvorli for Ingers nerver er
nu det nødvendigste af alt –

    Jeg selv er i år temmelig svækket
har lidet fået arbeide
og må gjøre noget for mig selv først
men håber snart at
så  …  skal jeg nærmere forklare hva
konferere med Dig i anledning ‹Inger
jeg ønsker og  …  skal ‹foretage›
til hjælp for Inger –  …  Her må Du hjælpe
mig

    Jeg har aldrig blandet mig ind i Eders indre anliggender
som  …  i årrækker som Inger med mig – Nu håber jeg i hører på mig