Munchmuseet, MM N 1041

MM N 1041, Munchmuseet. Datert 1913–1916. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1041 bl. 1r

    
    Kjære Tante!


    Jeg har faaet Sagerne
fra Dig, Inger og Oline og
takker mange Ganger alle –

    – Jeg har så vidt faaet seet
på dem da jeg nu er på
Farten mellem Moss og
Kristiani{ … }a – i Anledning en
Udstilling – Jeg glæder mig
meget til at se nærmere
på { … }Presenterne der så rigtig
indbydende ud – Jeg faar idag
ikke tid at skrive mer

     med mange
    
    
    Hilsener til Dig og Inger  Din hengivne Edv Munch