Munchmuseet, MM N 1016

MM N 1016, Munchmuseet. Datert 1927. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1016 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Solveien
    Nordstrand
    Oslo Norwege

 

Munchmuseet N 1016 bl. 1r
    
    Kjære tante!
 Her har
været { … }halvt sommerli – og
det er en deili by – Men
veiret er dog let at
forkjøle sig i. Jeg foretrækker
på en måte vort Klimat –

    – Jeg har malt en skitse
af P.A Munchs grav –
Det er de{t}n vakreste kirkegaard
jeg har set – lige under
Roms gamle mure – Det
er underli at være blot en
dagsreise fra Afrika – Jeg
håber I har det bra –

    
    Mange hilsener til Dig
og Inger
 Din hengivne Edv. Munch

    Jeg reiser vel snart nordover
    Udstillingen i Berlin var vellykket – men ustyrteli
megen mas –

    Det er nydeli med alle palmerne
og alle de nydelige blomster