Munchmuseet, MM N 977

MM N 977, Munchmuseet. Datert 7.11.1913. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 977 bl. 1r

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Nordstrand

 

Munchmuseet N 977 bl. 1v
    
    Kjære tante!
 Jeg er
nu kommen hjem {–}fra
Berlin hvor jeg havde
meget at bestille – Jeg
utstillet der de mindre
Udkast til Dekorationerne
og de gjorde sig godt
– Det ser nok ud som det
blir stadig knappere med
Tiden – Jeg faar næsten se
at holde mig en Tid i
Kragerø – Jeg faar snarest
se at snakke med Inger
om Pengearrangementet det
er nu uklart –

    Jeg haaber I alle har
det bra – jeg ser snart
til Laura

    
    Mange Hilsener til
Dig og Inger

    Din hengivne Edv Munch