Munchmuseet, MM N 948

MM N 948, Munchmuseet. Datert 26.2.1909. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 948 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Aker
    Norge

 

Munchmuseet N 948 bl. 1r
    
    Kjære tante!
 Jeg har bedt
Nørregaard sende Dig 150 Kr
– hvoraf jeg vilde Du skulde
give Laura 50 Kr til hendes
Sparepenger. Jeg har jo
nu været nokså heldi til
at sælge {så}og jeg ved jo ikke
om det vil fortsætte dermed
– Det er vel ikke meget
tvilsomt – Jeg har det
fremdeles godt – og håber
snart at kunne ta hen

 

Munchmuseet N 948 bl. 1v

etsteds på Landet –
    Det er sandelig kjedeli at
jeg må la være at komme
reise til Norge foreløbig –
Jeg må undgå stærke Indtryk

    
    – Jeg håber I har det

allesammen godt –

     mange
Hilsener til Dig – Inger og
Laura
 Din Edv Munch