Munchmuseet, MM N 938

MM N 938, Munchmuseet. Datert 23.6.1908. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 938 bl. 1r
    
23-6-08
      30 am Strom
            Warnemünde    Kjære Tante!
 I Hast
melder jeg at jeg har sendt 90 Kr.
til Nordstrand – for at det ikke
skal tabes –

    Jeg er elendig til at skrive –
men skal  …  snart fortælle lidt om
Livet her – Jeg har en liden Have
med Agurker Salat og Reddiker – men
ikke så stor som i Asgaardstrand –

    I kommer vel snart didne{ … }d
Jeg { … }glæder mig til at høre om de
forskjellige Folk der – Småpigene fra
sidst er vel nu store –

    Træerne i Haven er vel osså voxet.
Det kan hænde jeg kan ta en {t}Trip  … 
udover mot Høsten – men det koster så
at reise –

     Mange Hilsner til Dig Inger og Laura
    Din Edv Munch

 

Munchmuseet N 938 bl. 1v