Munchmuseet, MM N 932

MM N 932, Munchmuseet. Datert 26.12.1907. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 932 bl. 1r
                Warnemünde, den 26/12 1907


    Kjære tante!
 Det var sånt Mas
med en Dekoration for et Theater
i Berlin «Kammerspielhaus» så jeg
fik ikke Ro til at skrive – Endelig
er da dette svære Arbeide  …  så
nogenlunde færdigt – Men kjedeligt
er det at det ikke blir lønnet efter
Møien. – Det var jo forresten interessant
jeg det er en Fries som jeg har malt
i en af Hovedsalene – den går
rundt alle fire Vægge – og Motivet
er taget fra Stranden udenfor
mit Hus i Aasgaardstrand – {d}Damer
og Herrer en Sommernat – Det synes

    

 

Munchmuseet N 932 bl. 1v

som jeg blir nødt til holde mig
i Udlandet – om end man jo helst
burde male i sit Land – Men jeg
blir bare oprevet når jeg kommer hjem –

    Jeg burde kanske have reist væk tidligere
det Efter et sådant nederdrægtigt
Baghold som mine såkaldte Venner serverte
mig i 1902 burde jeg jo flyet Landet – Det
er jo intet mer dræbende end at lægge
Fæller for Folk – Her er et Slags Aasgaardstrand
og Søluften gjør mig godt – Skulde det
fremdeles gå så bra her som
hidentil var det ingen Sag – det ved
man jo ikke – Jeg sender imorgen
100 { … }Kr. – og jeg vilde gjerne Du skulde
sende nogle Småting til de vanlige –
Jeg håber rigtig Du {er}har kommet Dig
og at Du har fået {noget}nye Kræfter –

    Jeg havde tænkt at tage en liden Trip
opover – jeg ved ikke når det kan bli –

    
    Mange Ønsker om et godt År til Dig
Inger og Laura
 fra Din hengivne
Edvard Munch