Munchmuseet, MM N 896

MM N 896, Munchmuseet. Datert 26.12.1905. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 896 bl. 1r
    
    Kjære Tante!


    Jeg tar har det her godt og heldigt
var det at jeg tog den Beslutning – For mig
er absolut Ro nødvendig – Så er det
heldigt at det gaar bra med Pengene
Vistnok må jeg opsætte med de
mange Portrætbestillinger – men jeg har
da tilstrækkeligt – Jeg har ikke sendt
alle Pengene I skal ha – da de jo
ligesågodt kan stå hos mig der er
ligeså sikker som en Bank nu –
og Pengene kan jo forrente sig ligeså godt
her – Dr Linde skylder mig endnu 2000 kr

 

Munchmuseet N 896 bl. 1v

som først { … }betales efterhaanden –
    I Weimar feires jeg formeligt
men jeg taaler ikke Selskabslivet –
Jeg har omtrent Bestillinger for 7000
kr. som jeg haaber om en Tid at
kunne udføre – Jeg håber I vil
have det hyggeligt i mit Hus til
Sommeren – { … }Der er nu deilig Frugt
der – en mængde fine Plommer og Æbler

    – Det var kanske bra at Inger tog
en Tur tidligt i Våres og ordner lidt
med {h}Haven – Der kunde sættes en Del
Frugt på nordsiden –

    Jeg lar Dr Linde sende Eder 100
Kroner som en Foræring til Eder – Kjøb
osså til Laura en passende Ting – og en
liden Erindring til Oline –

    
    Godt Nytaar –  …  Hilsen til alle
    Din heng. Edv. Munch

Elgersburg 26-12-05

Thüringen