Munchmuseet, MM N 888

MM N 888, Munchmuseet. Datert 1905. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 888, s. 1

    Jeg vilde gjerne have
pr. Uge sendt en Pakke
Aviser –

    
    Kjære tante!


    Jeg læser stadig telegrammer
fra Norge – der varierer og
snart truer med Krig snart
viser Fred – Jeg ved ikke længer
h‹vad› jeg skal tro – Jeg bor
her hos en rig Spinderieier
– Jeg maler hans to Børn – Jeg
har udsigt til en Række Bestillinger
her og hvis jeg gjorde noget
derfor kunde jeg tjene så meget
jeg vilde – Dog trænger jeg Ro

    

 

Munchmuseet N 888, s. 2

og at komme sammen med
nye Mennesker er enerverende

    Du må nok sende mig
50 { … }Kroner – jeg vil ikke la
Huset mærke at jeg ikke
har Penger – Jeg har tænkt
på muligt senere at slå
mig ned i Weimar – hvor
det viser sig alle ønsker
mig tilbage – Det var nu
umuligt i Længden i Norge
hvor Kunstnerne betragtes som
Sch …  Kjæltringer og hva en
eller anden Løssluppenhed betragtes
som Pøbelagtighed – Når man
dertil ikke tjener en blank Øre!

 

Munchmuseet N 888, s. 3

    Jeg er spændt på Udgangen
af Unionstriden som jeg
først vil se b færdig før
jeg tror på Resultatet –

    At man må sløife stærke
Fæstninger er jo hårt –
men som sagt er Freden fra
Sverige ærligt ment så
får det være – Vi må
jo tænke på at vi skal
arbeide i fred sammen med
Sverrige – Men ruster nu
Sverrige videre må jo vi
osså –

    
    Hilsen til { … }Inger og
Laura
 Din heng.
    Edv. Munch

    Adresser Pengerne bedes sendt
til  Poste restante Chemnitz