Munchmuseet, MM N 857

MM N 857, Munchmuseet. Datert 6.12.1902. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 857 bl. 1v

    
    Frøken {Inger Mun}Karen Bjølstad
    Nordstrand, Aker
    Nords N Norwegen

 

Munchmuseet N 857 bl. 1r
    
    Kjære T.
 {Herved}Dette { … }blot for
i Hast at melde at
Fischer i Universitetsbibliotheket
sender { … }Eder { … }omkring 200 Kr – som
han skylder mig for et Billede –

    Jeg er nu { … }i Berlin og  … 
omtrent færdig med Linde i
Lübe{ … }ck – For de{ … }tte arbeide får
jeg atter en Del Mynt

    
    Hilsen til Inger  Din EM.