Munchmuseet, MM N 856

MM N 856, Munchmuseet. Datert 29.12.1902. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 856 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Norwegen
    Nordstrand, Aker

 

Munchmuseet N 856 bl. 1r
    
    Kjære T.
 Min Adresse har jeg
glemt at si –  Hotel
    Hippodrome, am Knie
    Charlottenburg.
    Berlin

    
    Godt Nytår og Hilsen til
Inger og Laura
 Din EM –