Munchmuseet, MM N 842

MM N 842, Munchmuseet. Datert 20.1.1902. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 842 bl. 1r
    
    Kjære Tante!
 Jeg har
af Schou fået Assurancen
for det ødelagte Billede –
Det var sandelig et Held
med det Billedet for her
er dårlige Tider – og { … }det
er foreløpig liden udsigt
til Salg – Jeg fik 1600 Kr.

    Jeg kan nu igjen sende
en 150 Kr. igjen – Først og
fremst vil jeg få malt
en del – da det vel muligvis
intet blir annet blir at gjøre
end en Auktion. – Her er
ingen Vinter – 5–8 Varmegrader
dagleig – en kjølig {s}Sommer

 

Munchmuseet N 842 bl. 1v

jeg er stadig frisk –
    Jeg betaler nu af
på min Gjeld i Aas-
gaardstrand. – det blir
udmærket {for}til Sommeren –

    Med Hilsen til Inger
    Din hengivne E Munch

Berlin {1}20/1 1902.
    Jeg skulde kanske sendt
et kort til Grøn
men jeg er ikke sikker
på Fornavnet – Fredrik?