Munchmuseet, MM N 815

MM N 815, Munchmuseet. Datert [??].[??].1897. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 815 bl. 1r
    
    Kjære tante!
 Jeg sender Dig
idag 30 kroner da jeg igår har
fået en del penger – Jeg tror
jeg meget snart får flere så
I kan gjøre regning {s … }på
m snart at få { … }mer –

    Det er nu så længe siden
jeg har fået brev fra Dig at
jeg frygter der er sygdom
hjemme – Forhåbentlig { … }står
det vel til og {jeg}får jeg brev
snart – {kjøb}Du kjøbe god vin
for 10 kroner – da dere
som sagt kan snart gjøre
regning på flere penger –

    
    Hilsen til Inger og Laura
    Din heng. E Munch
rue de Seine 60.