Munchmuseet, MM N 813

MM N 813, Munchmuseet. Datert 1895. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 813 bl. 1r
    
    Kjære tante!
 Jeg har
{ … }af Dovenskab ikke endnu
faaet sendt kritikker ud
til Dig – Jeg skal se
imorgen at få sendt
ud eller ialfald skaffet
Dem tilveie. Jeg og
Obstfelder er imorgen Eftermiddag
indbudne til Wullums
Muligvis – sees vi da – før eller
efter Aftenen

    Bergens Kunstforening har
telegraferet efter {b}Billederne –

    
    Din E Munch

 

Munchmuseet N 813 bl. 1v

    fra Aaret Helgelandsmoen
89–1901