Munchmuseet, MM N 808

MM N 808, Munchmuseet. Datert 3.2.1895. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 808, s. 1
    Berlin 3/2 95


    Kjære tante!
 Tak for brevet.
Jeg har havt det bra hele tiden
Værelserne { … }varme – Jeg bor
nu forresten foreløbig på et
Hotel – da jeg på g på grund
af visse små dyr måtte
forlade min bolig i Englishesstr.
Jeg søger nu nyt værelse – Alt
går sin rolige gang – jeg arbeider
nokså regelmæssigt – jeg har
begyndt at male efter lang
tid væsentlig at have raderet –
Her har været koldt en
tid men nu er det mildt –

 

Munchmuseet N 808, s. 2

    For dig at reise op til
Nordland for længere tid
var vel ikke greit – men
en kort tur kunde vel
være Dig til adspredelse –

    Jeg har er oftere sammen
Maleren Gallén fra Finland;
og Schlittgen – tegneren i
Fliegende Blätter – er nu
igjen kommen til Berlin fra
München – vi {er}træffes på
vort gamle lokale Ferkel

    Ja, tiden går fort – nu
{ … }nærmer sig igjen tiden for for
{ … }mig til at reise hjem –
Når ved jeg ikke bestemt –
mulig om 3 måneder –

 

Munchmuseet N 808, s. 3

    Du fortæller værelserne er
kolde – det havde jeg ikke troet –
er da bageriet under ophørt –
Kan du ikke få værten til
til at tætte – eller sætte dobbelte
vinduer – Skriv snart igen –
Du ventet længe sidst –

    
    { … }Hils alle
    Din heng. E. Munch

    { … }Fik Inger ikke brev fra
mig for en måned siden omtrent
med tegning af mi{n}t værelse?
Jeg kom siden til at tænke på
om jeg skulde have mistet det
og ikke lagt det i kassen –