Munchmuseet, MM N 805

MM N 805, Munchmuseet. Datert 7.10.1894. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 805, s. 1
    Stockholm 7/l0 94


    Kjære tante!
 Jeg er vel fornøiet
med udstillingen. Lokalet er det
bedste i Stockholm – rigtig stort –
så Billederne virker godt – Jeg
ved endnu ikke om jeg tjener
noget på Entréen – Imidlertid
har jeg solgt et Billede til 400 Kr.
Jeg har truffet mange hyggelige
Mennesker. Malere og andre –

    Ibsen-oversætteren Grev Prozor skal
jeg være sammen med i aften – han
liker godt mine Malerier – Publikum er
selvfølgelig oprørt – Jeg har Indtryk
af at Stockholm er en ualmindelig
pen By – skjønt Jeg næsten ikke har
seet noget af den – jeg har det så

 

Munchmuseet N 805, s. 2

hyggeligt hjemme hos Bäckström
    – Igår var jeg i e{t}n Forening Idun
hvor jeg så alle Stocholms Berømtheder.

    – Jeg bliver sandsynligvis endnu
nogle Dage her – så Du kan
adressere Breve, der endnu i to
Dage hid.

    Jeg sendte iforgårs 40 Kroner
– Jeg tænker snart at kunne
sende mer. – Har Du hørt fra
Andreas – Jeg traf igår Louise
Munthes Mand han bad mig
besøge sig –

    
    Med Hil{ … }sen til alle
    Din heng. Edvard Munch