Munchmuseet, MM N 776

MM N 776, Munchmuseet. Datert 6.12.1891. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 776 bl. 1r
    
Nizza 6/12 91    Kjære tante –
 Jeg har fået dit brev
samt avisartiklerne hvilke jeg h ikke
havde læst – det var jo vel det
kom – Det er aldeles sommer hernede
jeg går mest uden { … }ydertøi – det
ydertøi – det er juli varme –
jeg var  …  iforgårs på en liden
tur til en liden fjeldby – Rockabrun

                      Den ser Jeg var sammen
                  med Skredsvigs – vi var
                  rent forkomne i
                  varme – da vi kom
                  op – Vi spiste Johan-
                  nesberger på veien – og
                  f figener – Der var alle
mulige blomster – hyacint, roser – Det
Byen er en gammel ridderborg – umådeli
rar – Munker – og koner ridene på æsler

    – Jeg bor i samme gade som ifjor
Rue de {f}France 34 – har et nydeli
værelse til solen me balkon – Skredsvigs
bor lidt mere ud på landet – De er
hyggelie men f{ … }orskr{ … }ækkeli rædde for
sine penger – sparer på skillingen
Lev vel

     hilsen til alle  Din heng. E M

 

 

Munchmuseet N 776 bl. 1v

    Jeg vilde gjerne ha avisartikelen
fra Nizza i fra i fjor – den var
skrevet tror jeg i Januar eller
Februar – dersom det var muli at
få tag i den – { … }oppe i verdens gangs
expedition

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Kristiania
    Norwege