Munchmuseet, MM N 756

MM N 756, Munchmuseet. Datert 1.1891. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 756, s. 1

    
    Kjære tante


    Jeg fik endelig brev igår
– til min forundring havde dere
ventet på brev fra mig.
– {H}Vi kan regne over

    Du skrev den 9de – jeg fikk det den
13de

    Jeg skrev den 12de { … }Dere fik det
den vel den 16de

    {D}Så fik dere brev den 26de
og el endelig et den 30te

    Fra Dere har ikke fået noget
mellem den 1{2}3de {og}December
og den 2den Januar – så
måtte jeg tro det var noget
galt.

 

Munchmuseet N 756, s. 2

    Jeg bestemmer mig til
at reise sydover lidt
kostbarere blir det – men
så får jeg forhåpentlig
arbeide noget –

    Da jeg kommer til at
trænge penger – kommer
jeg muligvis til at addre
telegrafere min adresse –
jeg sætter da bare adressen
så vet {d}Dere hvad de{ … }te
{s}betyder. – Pengene ser jeg af
telegrammet at jeg kan få
den 15de

     …  Jeg skjønner det
er det bedste at ta sydover –
I varmere klimat kan

 

Munchmuseet N 756, s. 3

få malt noget – som jeg
senere kan sælge – så vinder jeg
ind pengene – så reiser
fr jeg til Paris når udover
våren – Doctoren talte
om at jeg burde se
at tage svovlbad – Jeg
skjønner jeg må se at
skjøtte lidt me helsen min
– { … }for sånne raptusser
går ikke an i længden –

    Det kom jo heldigt til
med den branden – ikke
{ … }Nu det er gjort er jeg jo
gla – pene penger at
ta ind – Jeg syntes det
hele lød meget utroligt

 

Munchmuseet N 756, s. 4

Hvem har været skjønsmænd?
for de værdsætter da ikke på
slump –

    Det l med { … }Laura var
jo osså forunderligt men
jeg tænkte nok det ikke
blev til noget – Hun er
jo mindst skikket dertil –

    Det Dere husker lidt ser jeg
og får nu lidt penger –

    
    Din
hengivne E M


    Her portrætter
af hospitalstjeneren
Jean og en af
diakonisserne

    
    Hilsen til
Inger