Munchmuseet, MM N 742

MM N 742, Munchmuseet. Datert 4.12.1889. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 742, s. 1
    Paris 4/12 89


    Kjære tante


    Jeg har først idag fået
efterretningen om dødsfaldet
Jeg telegraferte med detsamme
om for at få vide om jeg
kunde komme tidsnok til
begravelsen. Først {e}Efterpå
så jeg i Morgenbladet at
det er for sent at den
allerede skal foregaa idag.

    Jeg læn
    Dine breve kom mig først
i hænde idag. Jeg får vel
snart brev så jeg får høre
nærmere hvordan han { … }havde
det. Jeg er så ræd for at
det de skulde for være for-
andringen af bolig at der

 

Munchmuseet N 742, s. 2

har virket slemt på
ham. At Det er muligvis
vært trist og mørkt derude.

    Det er så besynderlig
jeg har havt sån frygt
for at se i bladene – at
der skulde noget dødsfald.
det var godt jeg fik dine
brev før jeg saa avertissementet.
Jeg havde jo glædet mig
til at træffe dere alle sammen
det vilde blive forunderligt at
komme hjem. – Det var
leit jeg ikke fik skrevet
hjem før men det kom af
at jeg vilde vente til jeg
havde fået bestemt mi{n}t
 …  nye logi.

    Dere behøver ikke at ængste

 

Munchmuseet N 742, s. 3

dere med hensyn til mig
jeg har det meget godt
har e{n}t tålelig varmt
værelse. Jeg fik har
fået sendt 400 kr af
Schou – jeg skrev til
ham og bad om lån. Jeg

    Hvilken bestemmelse har
dere tat – skal dere
blive boende. Det ser ikke lyst
ud.

    Skriv såmeget du
kan om papa hvordan
han havde det og de i de
sidste dage før og efter han
blev syg.

    
    Hils allesammen så
meget fra mig.

    Din hengivne E Munch

    Skulde jeg reise hjem. H{ … }vad synes
du.