Munchmuseet, MM N 565

MM N 565, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 565 bl. 1r

    I

    Til
Akers Ligningsraad


    Jeg har havt et stort apparat ‹ude
på Ekely. Jeg vilde intet spare på min
kunst og vilde la den udfolde sig

    Jeg ha{vde}r vældige arbeider igang
Jeg vilde udvikle mine ævner i
monumentalt maleri –

    Jeg har til mit arbeide 8 store
bygninger med flere atelierer og arbeidsrum
for mit maleri og ‹;› for lithografi og for
radering med 2 presser hertil. De er fordelt på
Ekely, Nedre Ramme og Aasgaardstrand

    Det er ikke let at forstå min malermethode
malerme{ … }thode – Man tænker sig en maler
altid siddende i en stol og male bild
små billeder i store guldrammer færdige
til salg – Landhandleri eller butik!

    Skattevæsenet kan ikke at beklage sig
over at jeg intet har spart på min
kunst heller ikke på kostbare reiser og
store udstillinger – Det har blot øget salget
og bragt skattevæsenet store intægter

    Jeg har ofret min kapital på min kunst

 

Munchmuseet N 565 bl. 2r
    ‹II›

    Jeg har brugt det meste af mine
penger på min kunst – Det er ikke stort
igjen og jeg er tvungen til at indskrænke mig
meget – Til Fra nytår har jeg afbestilt min
‹meste› elektricitet – Snart må jeg vistnok
afskedige min vagtmand{–}, { … }nedlægge
m de fleste atelierer og rulle de store færdige
og halvfærdige billeder sammen

    Der blir nok snart ikke flere større
utgiftsposter til fradrag i Aker

    At jeg har ofret mine penger på
min kunst vil har skattevæsenet min‹dst›
at beklage sig over

 

Munchmuseet N 565 bl. 3r

    Forhåben
    Går man og snakker med mine
folk får man kanske vite hvordan jeg
sløser med lyset 200 1000 watt til atelieret
«{ … }Og så går han der ofte blot et par gange
om ugen» – sier man De 1000 watt må til for at oplyse
livsfrisen når jeg skal se den om aftenen –
Jeg bruge har bruger dem til at opvarme
det mindre atelier så jeg vår og høst kan
male model –

    Ja jeg er arbeider lange tider ikke – Jeg sitter nu
engang ikke på en krak i et kontor – Jeg arbeider
{ … }uten krakken – Jeg bruker hode og øinene –

    Det gjælder for mig at jeg har alt færdi
når jeg { … }har er forberedt på at male et billede
der ofte males på noen timer – eller et år –

    Ja jeg bruger lang tid til at forbe forberede
mig ofte mange år så gjælder det at
bruge tiden og øieblikkets spænding –

    Jeg havde netop for 14 3 uger siden
et svært billede «mot lyset» (arbeidet på i 10 år) såvidt
færdi at jeg tænkte at sætte de sidste strøg
på det – Så kom skatteligningen. Jeg fik
annet at gjøre – «Mot lyset» blev ikke færdi – mørket kom

    I Hvidsten havde jeg netop sat op en ny og sidste
skitse til Alma Mater der nærer sine børn – Det skulde bli
den endelige og fuldkomneste for Aulaen Kommentar – Så kom skattevæsenet og billedet
blev forsømt – Kanske det havde vært bedre at ‹{ … }tænkt› på «lyset» og den { … }liv{ … }givende moder

    Nu på «Freia» og i Aulaen Kommentar vil man kunne se at
d mit arbeide har noget at betyde

    Begge billeder
var i
mange år
‹forberedt›

 

Munchmuseet N 565 bl. 4r
    II.
 Utgifter til fradragUtgifter til fradrag
    2 vagtmæn{ … }d på Ekely og Nedre Ramme
Jeg har udtrykkeli sagt dem at de er
ansat for at passe på atelierene og { … }for annet
nødvendigt for min Kunst

    Når de var ledige kunde de stelle i haven
De har at efterse og holde vagt om
atelierene – De skal bistår mig i alt det
er forefalder med hensyn til ophængning
af de kolosale lærreder – Der skal arbeides i
snedkerværkstedet på blindrammer og  …  og kasser
og annet træværk – Om vinteren skal måges
veie til atelierene som indi friluftsatelierene –

    Kort sagt en masse nødvendige gjøremål
angående mit arbeide

    På Ekely stelles en hest der har været
model til flere af mine bedste billeder –

    ‹Løn› sammen 4880 kr –
{ … }Herav antas at vedrøre mit arbeide – 3500 kr

    Lys og varme til atelieren{ … }e på Ekely Nedre Ramme
og Aasgaardstrand – –      2100 kr
Farver (Bjercke 400k‹r)›) antas annetsteds 200kr og forskjelligt – 600 kr

    Reiser hele året med ophold i Aagaardstrand
hvor jeg malte flere malerier { … }ofte – nødvendi bil      600 kr
Studiereise til Dovre (Peer Gynt studier) – –      500 kr

    Reparationer på de 3 forskjellige steder arbeidsrum 500 kr
I Aasgaardstrand havde jeg 1932 stor reparation på
arbeidsstedet – Det kom ikke med på fjorårets ligning –      1500 kr
Et par år før reparation på friluftsatelier ikke medregnet i lign
– – ‹{ … }600 kr›600 kr

    \‹Amortisation›/ Mortifikation på de byggede atelierer der har
kostet 70,000 kr og ingen værdi vil få  …  – 5000 kr

    \tils. kr. 12800. –/ 1{4}5,000 kr

 

Munchmuseet N 565 bl. 5r

    Endeli vil jeg be skattevæsenet
om gi klar beskjed så jeg vet hvordan jeg
skal forholde mig – Rigtignok er det
sansynli så at jeg har fraflyttet Ekely
og Skøien men det er dog vigtigt at vite


    { … }Skal ikke udgifter til vagtmand
fradrages og som hjælper i alt til maleriet
henhørende snedker{ … }arbeidet fradrages?

    Jeg skal bemærke. Hvis jeg ikke har
vagt må de mange store træatelierer
og friluftsatelierer nedlægges – Hva havde det kostet
hvis jeg til hvert snedkerarbeide og annen hjælp havde bestilt folk

    Hvis jeg skulde ha hjælp annetsteds fra
til at lave blindrammer og ellers hjælp
til maleriet henhørende mange arbeider vilde
det blive meget dyrere

    Dette arbeide forat som jeg har gjort
i år og så mangen gang i ugevis forat
granske ud ud{ … }gifterne og derved komme til
samme resultat som v …  i Januar da jeg
i ugevis holdt på –

    Arbeidet st nedbryter min arbeidskraft
og har gjort det