Alf Bjercke

Forretning. Fargehandel med maling- og lakkfabrikk. Oslo, Norge (Karl Johans gate 5, Skippergaten 29 Skippergata 29).

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev fra Alf Bjercke til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 19 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5228.   Brev. Datert 11.12.1943 . «Jeg ber dem motta min ærbødige lykkønskning til 80 årsdagen med en hjertelig takk for den tillit de gjennem årrekker har vist min forretning» 
Munchmuseet, MM K 5295.   Brev. Datert 14.12.1936 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5343.   Brev. Datert 20.05.1901 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5386.   Brev. Datert 05.03.1935 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5387.   Brev. Datert 30.10.1933 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5388.   Brev. Datert 03.09.1926 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5389.   Brev. Datert 29.05.1936 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5390.   Brev. Datert 21.08.1926 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5391.   Brev. Datert 27.05.1933 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5392.   Brev. Datert 26.08.1926 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5393.   Brev. Datert 25.08.1926 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5405.   Brev. Datert 08.04.1918 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5430.   Brev. Datert 03.05.1915 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5431.   Brev. Datert 25.10.1933 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5432.   Brev. Datert 30.12.1912 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5433.   Brev. Datert 06.10.1933 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5434.   Brev. Ikke datert. «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5459.   Brev. Datert [??].[??].1933 . «Regning» 
Munchmuseet, MM K 5699.   Brev. Datert 11.10.1918 . «Regning» 

Alf Bjercke er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 141.   Notat av Edvard Munch. Datert 1910–1916 . Se bl. 1r
«December 4de T{ … }rykning Nilsen 160 Kr Halvorsen og Larsen {2}400 Kr Olsen      439 Kr     + 60 ‹Skåle› til Gravurer 1{2}50 Farver Bjerke 180 kr D …  500    1830 Halvorsen og Larsen { … }500 Kr Reise Kristiania 400 Kr 2500 Kr»
Munchmuseet, MM N 560.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Farver hos Bjerke      –»
Munchmuseet, MM N 565.   Brevutkast fra Edvard Munch til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert. Se bl. 4r
«Lys og varme til atelieren{ … }e på Ekely Nedre Ramme og Aasgaardstrand – –      2100 kr Farver (Bjercke 400k‹r)›) antas annetsteds 200kr og forskjelligt – 600 kr»
Munchmuseet, MM N 3530.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Alf Bjercke»
Munchmuseet, MM N 3534.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Farver Bjercke»
Munchmuseet, MM N 3536.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Bjercke –»
Munchmuseet, MM N 3541.   Notat av Edvard Munch. Datert 1938–1939 . Se bl. 1r
«Bjercke og andre handlere 600kr fradras 300 kr –»
Munchmuseet, MM N 3578.   Varia av Edvard Munch. Datert 15.1.1940 . Se bl. 1r
«Malerisager hos Alf Bjercke og annetsteds –»
Munchmuseet, MM N 3597.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 9r
«Farver og maler …  kjøbt hos Alf Bjercke og hvorfor kan sendes Bjerkes erklæring – {72}\67/0 kr.»
Munchmuseet, MM N 3620.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Farvehandler Bjercke 700 k — — — — — 700 kr»
Munchmuseet, MM T 192.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 70v
«Bjerke      800 (s)»
Munchmuseet, MM T 2735.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1936 . Se
«Fradrag 2 Vagtmænd a 5000 kr – 2000 kr Fradrag Varme og lys – 800 kr – 400 kr – ‹Koks› 4 300 kr Ekely og Aasgaardstrand – 1000 kr – 2500 kr – ‹Bergen› 18,00 kr Farver Bjercke – 721 – { … }\M/alersager annetsteds 200 k Studie Reiser tildels bil – 800 k»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«1{9}8 Juli      Opgjør med Fru Barbøl betalt 19,36 K samt 81 Kr til Græsfrø og ‹Havre› 1100 Kr til Bjercke 100 Kr til Ek for Ugen»