Munchmuseet, MM N 518

MM N 518, Munchmuseet. Datert 1890–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 518, s. 1

    Han hadde farens vexlende
sind – han så nu alt så let –
de skulde træffe hinanden imellem
h hun hadde engang sagt { … }hun
skulde skille sig om et år – han
tænkte så småt på hvordan de skulde
ordne sig når de giftet sig – bode sammen
To dage efter
– Han traf hende ope i udstillingen
han hadde arbeidet hele dagen –
han var så flitti nu
Der var  …  Vera Kommentar og Kristian Kommentar var der
osså – å hendes forhenværende mand –
Vera Kommentar snakket snart med Kristian Kommentar
snart me me Kristian Kommentar

    Hvor det er snurrig – hun snakker
snart me manden snart me  … 
at
Kristian Kommentar – se nu er hun gådt
gåt bort til manden – hvor
de skuler til hinanden de to mandfolkene
– Brandt Kommentar lo hjerteli
Fru Heiberg Kommentar gik ved
Synes du det er så morsomt – i
en lidt grætten tone – { … }lissom sørgelig

 

Munchmuseet N 518, s. 2

    Etter en stun så hun på ham
længe.

    Jeg skulde ha lyst til at
p{ … }rikke i dig – Du er så slap
jeg  …  Jeg vilde ‹prøve› gjerne få dig ‹hisi› sint

    Ja så sa han – han kunde
rigtig finde ut hva hun mente –
– Men han følte sig lidt stødt –
– så strøg hun sig op til ham
og hvisket så ham ind i øinene
og hvisket –

    Å jeg er så gla i dig – så
gla i dig –

    Jeg må { … }Brandt Kommentar hadde ikke set
hende sån før – hvor alvorli hun var

    Vi træffes imåren da sa
han – N{ … }u må jeg gå sa
hun – m i måren 7 altså –
I måren syv –
Hun gik bort til Vera Kommentar –  …   … 
Brandt Kommentar gik omkring å så på billederne

 

Munchmuseet N 518, s. 3

    Vil { … }du jeg skal
komme imorgen –
Ja gjerne
Vil du svært gjerne
Ja sier han – lissom
lidt trodsi –
{S}Bed mig meget
skal jeg komme
Han var ærgerli over
hendes udfordrende
tone

De var
    Han var gla de skulde være
sammen igjen – de{n}t hadde været
sålænge {s}lange de tre dagene siden
sidst –

    Men Hvor de var pene begge
to hun og Vera Kommentar – men { … }fru
Heiberg Kommentar var den peneste –

    Der så de på ham begge to –
Han følte de snakket om sig –
Han lod som han var fordybet
i noen billeder –

    Der hørte han noen hviske –
Det var fru
Jeg må si dig no – det var fru Heiberg Kommentar
De gik lidt længer bort –
Du må be mig indstændi
at komme imåren – ellers ‹gad›
jeg ikke –

    Naturligvis vil jeg du skal kom
han

    ‹Det› var noe i tonen som
ærgret ham –

    At hun virkeli tænkte på ikke

 

Munchmuseet N 518, s. 4

at komme
    Han vilde ikke
Han mumlet noe mellem

Du ved kan da skjønne jeg gjerne
vil sa han

    Hun var gåt tilbage til Vera Kommentar
Han var Da han var på
gaden  …  var han lige gla igjen –
imåren skulde de igjen være sammen
– Senere på dagen  … så han
hende ved sporvognstationen
på torvet    hun talte me
lieutnant Lund Kommentarhan den
samme som hadde han hadde
set hende sammen me på koncerten
– Han undret sig over at hun
vilde tale med en sådan dum
laps –

    Den næste dag fik han
brev med den kjendte skriften –
han undret sig ‹her›over At han
fik brev
da møde var jo bestemt

    – Hun kunde ikke komme
op til ham på atelieret – men
de kunde mødes på udstillingen
den næste dag –

    ‹Det› var ærgerli – nu han
‹{ … }hadde› glædet sig