Munchmuseet, MM N 511

MM N 511, Munchmuseet. Datert 1889–1891. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 511, s. 1

    Det var en mørk Februareftermidda
 … og –  …  Grand var
uhyggeli idag – man sad stille –
og drak sin kaffe – noen spilte
domino –

    Det var så mørt at man blot
næsten skimtet ansigterne til de der
sad i sofaerne i krogen –

    Ellers var de der alle
– både maler KrohgJæger – og de
alle andre stamgjæster –

    Derborte sad osså Brandt Kommentar – han
hadde vent ryggen til Kaffen – og
så ‹{ … }sløv› ud i tobaksrøgen –

    Han Det ble{k}ge hode så formeli
ud d uhyggeli ud – næst næsten dødningeagti
– ha Han rettet sig lidt i ryggen
og kastet et blik ind i speilen –

 

Munchmuseet N 511, s. 2

rettet lidt på slipset – så faldt
han tilbage igen i den bøiede
‹s›tillingen – så tomt ud i rummet
kaffeen – Nissen Kommentar kom ind  … 
 …  og så sig omkring – han
fik øie på Brandt Kommentar – Godda
hvordan står det til

    Tak udmærket, sa Brandt Kommentar hurti
og så på p ham forundret –

    { … }Veiret er bare så ækkelt –
mørt – det virker lidt
mig sånt veir –

    Vil De spise middag sammen
med mig – så går vi ovenpå
– Tak – Det  … 
Deroppe var det

    Der var ingen i spisesalen
– de satte sig ved et a de små
boren – Her var lyst strålende
lyst – formeli hyggeli –

    Opvarteren sa
    Opvarter
    Hva vil de ha – Nissen Kommentar ga
Brandt Kommentar spises{ … }ædelen – Bran