Nissen

Litterær figur som er nær venn av Brandt, som betror seg til ham om at han elsker en pike. Antakelig basert på Kalle Løchen.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 511, s. 2
MM N 511, s. 2
MM N 573, s. 1
MM N 573, s. 3
MM N 601, bl. 1r
MM N 601, bl. 1r