Munchmuseet, MM N 492

MM N 492, Munchmuseet. Datert 1909. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 492 bl. 1r
    
    Kjære Nørregaard!
 Jeg sender
dette Brev til Olaf {S}Schou
Dig til Gjennemsyn –
Det ser lidt uordentlig ud
men jeg har ondt for at
skrive – Synes det går an –
(Og Udtalelserne om Krohgs?)

    – Kanske det havde
mer ‹klem› at ta en
annen Advokat i dette
Tilfælde‹?› – Og  … ?  … 
Blir det dyrt?

    I værste Tilfælde vilde jeg
    Hvis Du synes send Brevet tilbage
til mig med Bemærkninger

 

Munchmuseet N 492 bl. 1v

forat redde Billedet fra
Krohgs la {D}dem få
Salgsoverskuddet til Galleriet
en 1500 Kr. Send Brevet strax
tilbage med ‹D›ine ‹B›emærkninger – og
gjør selv Dine Notater

    
    Din heng. Edv Munch

    Bør jeg moderere Udtalelserne om
Krohgs

    Jeg synes jeg går jævn
fremad hemede – Det var
det bedste Sted jeg kunde
finde – Jeg nævnte Alfa
og Omega i Berlin { … }– Jeg har fået 8
Avisudklip, der alle siger
d{ … }en er genial – en Avis nævner
den min Triumf – Den h{ … }ar
blåst væk Gunnar Heibergs
hysteriske Forskjønnelse af Liderlig{ … }hed

     … nævnt {g}Grisen med sit Navn –