Munchmuseet, MM N 484

MM N 484, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 484 bl. 1r

Fru Vogt i ‹Bodingen›

Kollm ‹eller›  …  kommer
reiser ikke – det er
bare  … 
Bødtker – har aftalt
en reise til Paris – med
hende – hun betaler
Reisen – En ung Mand
 …  ‹et hr Ægteman
reiser› med –
– Der skal hun træffe
sin tidligere { … }ælsker GH
Det er forat Hævnes