Munchmuseet, MM N 418

MM N 418, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 418 bl. 1r

    Jeg har aldrig været optat af Renoir og vi er helt
forskjellige  …  naturer –

    Jeg har hørt denne sammenligning oftere men
har ikke forstået den –

    Nu har jeg endelig funnet det ud –
    Renoir gnider farven og m{ … }alermidlet ind i lærredet
så underlaget skinner igjennem – Derved blir det
enslags lazur –

    Jeg har fra  …  tyveårene gjort det samme
oftere – Det vil enhver kunne overbevise sig om
ved at studere mine billeder fra det tidligste
år – For exempel: Portrættet af Jensen Hjell,
portrættet af Ludvig Meyer, billedet af min søster
hjemme hos mig og mange fler.

    En vigtigper af en amerikanerinde udtalte
sig om dette til Tidens Tegn –.

    Når en slig en der har studeret lidt moderne
kunst og kjenner Cezannes, Renoir og van Gogh vil
let kunne ta { … }det tidsbeslægtede hos mig
som aperi aperi efter disse der osså er mærket af tiden

    Der stod noget mærkeligt i Kunst og Kultur der
udkom omkring min 70 års dag – Det er osså noget at
snakke om – Det synes at have noget med løgnkampagnen
at gjøre

    Jeg har den sidste tid været meget
ussel men sommeren har gjort mig noget bedre