Munchmuseet, MM N 327

MM N 327, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Tegning: «Vandringsmannen».

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 327 bl. 1r

    D{a}et var helt tankeløst at jeg
ba Dem og Per Krohg at komme ut
Jeg har i den grad været forstyrret overanstrængt
den sidste tid at det nok kunde hænde sligt

    Jeg var strax på det rene med at
det { … }var umuligt – Jeg havde absolut
vigtige ting at udrette og måtte reise

    Jeg ringte strax efter til Borgen
Han fortalte at han ventet {d}Dem i
telefonen hvert øieblik – Når jeg da
meddelte ham at jeg måtte reise
{var}og ikke kunde ta mot Dem
var jeg overbevist om at {d}De ikke
vilde behøve at { … }reise ut til ingen
nytte – Det gjorde mig ondt at høre
at De aligevel var kommet ut –

    – Med Thiis raadet mig absolut
til at vente med udstillingen og vilde
ha en større retrospektiv utstilling

    Jeg selv har aldri ikke havt lyst
på utstilling nu i det heletagen  …  Kanske senere For mig er i alle
henseender ro nødvendigt – Jeg risikerer
ellers at få nyt anfald i øiet og da bli
helt blind – Det er nu efter { … }3 års ørkesløshed
på grund af synet { … }det aller vigtigste at
jeg kan få malt noget

 

Munchmuseet N 327 bl. 1v

    Det gjør mig
    Da det jo var først om 9 måneder
udstillingen skulde ske vilde jeg ikke
absolut afslå forslaget – Men da der
ser ut som det er nødvendigt tidligere
at forberede og bestemme utstillingen
må jeg lisså godt bestemt si at
det nok ikke lar sig gjøre

    Det gjør mig ondt at De og andre
har havt bryderi forgjæves –
Det kan aligevel ha sin nytte
for en eventuelt senere utstilling –

    Jeg må sende Dem, Per Krohg og
de unge herrer der har været
så elskværdi at ta sig af
dette min { … }hjerteligste tak

    – { … }Jeg har mer og mer forstået
at Ekely i nærheden af Oslo ikke er
stedet for mig – Det blir for anstrængende
for mig nærheten af byen –

    Dertil er jeg blit helt træt af kje af
{ … }stedet da jeg { … }har været udsat af
alle mulie chikaner fra Vestre Akers
Myndigheters side og fra hel mange
af mine naboer –

    Jeg har det sidste år  … ophørt at
vise mig på veien –

    Det er efterhånden blevet mig klart
jeg må reise fra stedet {–}og finde en
ny› ny hjemstavn – Foreløbig beholder jeg stedet – Men
kommer til å ta bopæl i Aasgaardstrand – Muli reiser

længer sydover – Det var en stor feil af mig at komme til
Oslo – Jeg er og blir den stygge Maler og Bohem der i Oslo. Jeg tror jeg brukes som
skræmsel for barna

    Det er desvære nok nødvendi fuld ro og ensomhed
Efter min sygdom i Kjøbenhavn 1909 har
jeg ikke overvundet – og kan ikke være sammen med mennesker
{ … }eller i selskab s og ikke engang spise tilbors hos venner