Munchmuseet, MM N 327

MM N 327, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Tegning: «Vandringsmannen».

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 327 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 327 bl. 1v