Munchmuseet, MM N 278

MM N 278, Munchmuseet. Datert 1899–1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 278, s. 1

    Jeg er i dette år blit
åndeligt, legemeligt
og pecuniært rui{ … }neret –
Foreløbi og ser ingen
udvei – Jeg har intet
moralsk mod til
udstille og mo{ … }dtage
d{ … }en angreb der af følgende –
– følgeligt er kan
jeg ikke ‹for{ … }tjene› noget –
Min påtænkte udstilling
hos Vang til våren ind-
stiller jeg og må derfor

 

Munchmuseet N 278, s. 2

betale vang en hel
del penger – Jeg skylder
min søster og tante
som jeg før har hjulpet –
– Altså er der intet
 …  med at Du
skaffer en hel del
penger til Dig til
Berlin –