Munchmuseet, MM N 217

MM N 217, Munchmuseet. Datert 1932–1935. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 217 bl. 1r

    Lerolle den franske direktør for den europæiske
afdeling reiser hvert år rundt i de forskjellige
land forat sætte sig ind i deres kunst og udvælge
bille billeder til udstillingen –

    Denne gang fulgte Gau … dens med – Vistnok forat
være med på udvalget af billeder    men
vel væsentlig forat få intryk af landenes kunst – og studere dens sjæl –
D Han glædet sig sig over

    Det var nok ikke blot forat ta ut billeder
af Henrik Lund

    Da vi efter at have med stor intresse
havde studeret Osebergskibet – og gik nedover
Karl Johan udtrykte han sin største glæde
over at kunne føle dets Folks pulsslag
som havde født Henrik Ibsen

    Frits Thaulow fik for årtier tilbake
Dollarprisen og jeg kunde godt tænke mig
at Henrik Lund blev den næste candidat
af norske