Munchmuseet, MM N 78

MM N 78, Munchmuseet. Datert 1917–1927. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 78, s. 1

    Intet maleri har i Norge
vagt slig forargelse –

    Da jeg åbningsdagen kom in
salen hvor det hang
stod folk tæt pakket foran
billedet – der hørtes skrik og
latter –

    Da jeg atter { … }gik ut på
gaten mødte jeg stod de
unge naturalistiske malere
der sammen ned sin
fører Wentzel – Det var den
tids feirede kunstner – {Han}Wentzel
havde da sin beste periode og
der er flere udmærkede malerier
af ham fra den tid i vort
musæum –

    Humbugmaler! skrek han
mig i ansiktet –

 

Munchmuseet N 78, s. 2

Det er et udmærket {s}billede
jeg gratulerer sa Ludvig Meier
det var en af de ganske
få der havde et go{ … }dt ord
for billedet –

    Aftenposten fraadset i
skjældsord og Gemenheder –

    Dette kunstfiendtlige
blad udfyl{t}der aligevel et
slags nødvendi behov –

    En natmand er jo osså
vigtig – nyttig – Aftenposten
har altid havt og har
sin Jonas Rask

    Det er folk som har
puslet lidt med penselen
– og har fået middelsgod
karakter i norsk stil –

 

Munchmuseet N 78, s. 3

    Jonas Rask blev sparket
ud af Thoulow Kristian Krohg
og andre – Det var jo osså
kraftkarler – og Thoulow hadde
jo osså ord forat være fin – da
han var søn af en rik
apot{ … }heker – Aftenposten frygtet
ham

    Men hvad hva hjalp
det. { … }Nye Jonas Rasker
kom istedet – og vil altid
komme did – Nu har er
Aftenp det Haug

    Hvorfor jage ham? – Det
er kanske ikke hans feil at han
sidder der – Den rå masse
som gjør Aftenposten fed

 

Munchmuseet N 78, s. 4

forlanger en slik en –
    Får man ham væk
vælger den rå masse
e{t}n anne{t}n ligeså umulig – Den rå
masse kan forlange – den
betaler bladet –

    Disse folk trænger { … }nyslaktede
unge malere til frokost –
et slags smørbrødpålæg –

    Det er godt forargelsen
kommer men ve
den hvorfra den kommer