Munchmuseet, MM N 6

MM N 6, Munchmuseet. Datert 1889–1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 6, s. 1

    Det er nok noget galt hjemme
hos dig –

    Hv Jeg begyndte at hade ham
han hadde ikke medlidenhed

    Det suste i mine øren –
Mine st søstre – min far –

    Min far er død
    Han {s}Ja – det er nok så
Du har læst det morgenbladet
sa jeg roligt
– står det Korpslæge
ja
– Men { … }er det med ch
ja    Det står Jian H{ … }auketo
Ja det er ham da sa jeg koldt.
Hvor han var ubønhørlig –
jeg hadet ham
– Nå så er brevet til {k}Kjelland
i anledning deraf – jeg b{ … }revet jeg
tog mod – jeg  …  jeg tog det
op jeg ser det er min brors

 

Munchmuseet N 6, s. 2

håndskrift.
    Værs så snil at åbne det
Kjelland – jeg var med blit
så rolig

    Ja det er til dig – han ragte
rakte mig et  …  brev –

    Det var min fra tante hun
bad gud trøste mig –
Mi min far var ikke mere her
han var salig –

    Jeg pakket mine papi sager
sammen og gik –

    Jeg vilde gjerne være i ro.
    Jeg gik ind i en restauration
og beg læste brevet om igjen og
om igjen.

    Han {M}Inger lovet i vores alles
navn at vi skulde komme
træffes i himmelen med
Lau Mama og Sofie – da
strålede hans øine. –

    Jeg trykket hatten nedover