Munchmuseet, MM K 4897

MM K 4897, Munchmuseet. Datert 17.10.1936. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    


    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Ja det var aldeles
utmærket at K. fikk vite du hadde andre
kilder. Det vil vel bringe ham til å
være mere nøiagtig med sine oplysninger.
Efter A’s optreden hidtil er vi nødsaget
til å ta forholdsregler, det er godt du har
vist dem at du ikke lar dig mestre av
deres jerimiader. Og Arne naturligvis tar
sig nu sammen efter at han har skjønt
du ikke går med på alt. Det er det at
de har sløset, A. har ikke bestilt noe
i huset, som den avdøde fru E. Kinck har
sagt. Nu kan hun osså kanske arbeide

 

      

i huset, og derved spare en del tjener-
hjelp. Hun har bare godt av det, intet
er så sundt som husstell. Det har
jeg erfaret, derfor er jeg så stærk jeg
er. Andrea lærer ganske sikkert av alt
dette; hun har hatt den ulykkelige opdragelse
av mor og bestemor å takke for den skjeve
opfatning av forholdet til os. Hun har
sjelden takket for hvad hun fikk, det
har stått for henne som alt har vært
forlite, hun har hatt eiendomsret til
vort. Tante sydde 6 dukker til henne,
vi måtte altid spørre om gavene kom
frem. Dette er jo osså en lære-
penge for guttene, de kan forhåbentlig
nu roe sig deroppe. Med energi og

 

      

arbeidssomhet er det nok de beste be-
tingelser for dem deroppe. Nu kanske
den jevne faren kan få mere å
si efter denne uheldige optreden
av konen. –

    Jeg har øine og øren med mig
efter leiligheter. Det blir nok tilslutt
heldigt for mig, det er det beste å
ha husstell for mig; det er så rart
med det en er vant med.

    
    Mange hilsner fra din
hengivne Inger.