Munchmuseet, MM K 4897

MM K 4897, Munchmuseet. Datert 17.10.1936. Brev fra Inger Munch.