Munchmuseet, MM K 4873

MM K 4873, Munchmuseet. Datert 15.01.1931. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
15/1 31    Kjære Edvard


    Jeg har skrevet til fru Kaarbø som sente
tante saant hyggeligt telegram til fødselsdagen.
Jeg bad hende å fortælle lit om forholdene
hos Andrea. Igaar fik jeg svar. Hele Hindø-
selskapet
er gaat konkurs. Ellingsen er ikke
direktør mere. Han maa ikke være saa flink
som faren. Han gaar jo stadig konkurs.
Som nygift startet han et fiskevær oppe
i Hammerfest. Gik konkurs. Hadde forretninger
i Oslo som gik galt. Det har nok ikke vært
noen heldig kone for ham, Andrea. Hun hadde
store fordringer til ham. «Jeg faar alt hvad jeg
peker paa», skrev hun til os engang. Og det er

 

      

nok ikke så lite hun peker paa. Nu skal
der oprettes et nyt Hindøselskap. Der averteres
i Lofotposten om det. Det skal være i Siger
fjord, Ellingsens bosted. Dette er det vel
Andrea er nede for, forat faa dig til at
være med, med kapital. Det vilde være
det samme som at kaste penge bort.
Der gaar rykter deroppe om at hun har
forlat sin mand, men det er naturligvis
forat faa kapital. Der er en Andersen
i Oslo som er med blant indbyderne.
Da Andrea og Ellingsen var hos os ifjor saa
de meget kjærlige ut mot hverandre. Hun
snakket da om å komme til byen. Hun
har da et stort ærinde her. For Ellingsen
er hun en ulykke. Hun har hele sit liv
faat lov til intet å lære. Hun maa

 

      

ruinere sin mand med sin udyktighet
og med sine kostbare ønsker. –

    Jeg tror ikke tante sa at hun ventede dig
en bestemt dag, som damen sa. Hun sa vist
at hun venter dig en dag. Hun er ikke
saa uklar. Hushjelpen har ligget i spisestuen
av influensa, men er nu snart bra. Det er
nok ikke saa got med fast hushjelp heller.
Iallefald i dette hus. I sommer skal jeg
se mig om efter leilighet, denne er umulig,
samt med sin eierinde. Haaper du gaar
fri influensa.

    
    Mange hilsener fra os begge
    Din heng. Inger.