Munchmuseet, MM K 4845

MM K 4845, Munchmuseet. Datert 19.01.1920. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr Edv. Munch
    Ekely Skøien
    pr.
Oslo.    Johannes bror Elias sidder
i en god praxis i Thelemark
Hans kone er osså læge.
De har et tietal barn.
Der staar i Tidens tegn at
Johannes bror oppe i Nordland
har en lønnende mineral-
vandfabrik.

 

      
    
    Kjære Edvard.


    Nu husker jeg at der blev fortalt os at Johanne
skulde ha auktion, men det var over de arvede
møbler fra de gamle tanter paa prestegaarden.
Andrea skrev i siste brev, at hos mor staar det bare
got til. Hun har en koselig leilighet i Rosendal, og
datteren skal gaa paa gartnerskole.

    
    Din Inger