Munchmuseet, MM K 4766

MM K 4766, Munchmuseet. Datert 09.04.1900. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag 9de April.    Kjære Edvard!


    Tak skal Du have for Brev
kortet, jeg ventet svert på
det, og var bange for at
Du skulde være syg, –
– jeg haaber ikke saa har
været Tilfældet! – Vi
har fremdeles Vinter her i
Nordstrand Sneen ligger end
nu, men forhaabenlig
svinder den vel snart,
da \vi er i/ April;      det har
været en kold, strid Vinter
– vi har jo ikke manglet
hverken Brænde eller det
som skal til Livs Ophold

 

      

men hvor det er felt at tænke
paa mange. – Det er vel
bra stridt at tænke paa
Krigen i Traansval, imorgen
faaer vi igjen høre om de
svere Kampe, som utkjæmpe
des igaar og kanske idag.
– de stakkels Boere, –
– Det er da underligt at
det skal bestrides, at Jorden
er en Jammerdal, det er
da saamegen Lidelse overalt

    – Jeg ved intet at fortælle
Dig, som kunne interessere
Dig; snart maa vi tænke
paa Bortleie og stelle
Huset istand dertil –

    – det blir kanske seen
Sommer. – Vi har nu

 

      

 … af og nogettil› Sol, og da
er det saa vakkert mellem
Træerne og oplivende; –

    – Du har vel seet
at Ragna Goplen er
død; – det kom saa hurtig
paa, Inger havde Brev
fra hende 8 Dage forud –
– det er et savn for
Inger at miste en,
som tog sig saa varmt
af hende; – det er saa
faa saadanne Kvinder.

    Nei nu maa jeg
nok slutte. Lampen
begynder at dale
og Inger har lagt sig
hun hilser Dig saa
hjertelig
  Din hengivne
Karen Bjølstad
    L holder paa med
sine \presse/Arbeider, hun beder at hilse Dig