Munchmuseet, MM K 4692

MM K 4692, Munchmuseet. Datert 09.12.1916. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    
    Hilsener fra Inger
    Din
hengivne KB.
    
Lørdag 9    Kjære Edvard!


    Bare nogle Ord
idag – med en hjer
telig Hilsen fra os.
– Inger har været
ude og gjort Ind
kjøb; hvor det
dog er godt at
vi er udenfor Krigs-
tummelen; men
hvor det dog er
rædselsfuldt i

 

      

flere Lande i
Europa og aller
værst i Grækenland,
det stakkels Athen
hvor Revolution hær-
sker. –      men det
blir som en «Mare»
over alle, det er
umuligt andet end
at gribes af alt
dette, som saa van-
skelig kan stanses.
– – Lidelser uden
Grændser at alle Slag.
– Nei nu har jeg
vist skrevet formeget
om dette, men jeg var
saa optaget idag. –

    
    Med