Munchmuseet, MM K 4692

MM K 4692, Munchmuseet. Datert 09.12.1916. Brev fra Karen Bjølstad.