Munchmuseet, MM K 4498

MM K 4498, Munchmuseet. Datert 10.05.1903. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
10de Mai. 1903.    Kjære Edvard!


    Mange tak for Brevet og
de gode Efterretninger. –
vi kan ikke udsige
hvilken Glæde det er for
os, naar det gaar Dig
vel; at Du nu boer
hos elskværdige Mennesker
og har det saa storartet. –
– Det er saa forunderligt,
hvorledes det kan vende sig,
hvorledes man kan fries ud
fra det usigelig Lidelsesfulde.

    Inger mødte Nørregaard idag paa Gaden, han var saa
straalende over din Fremgang, om to Aar, sagde han, vil
Du blive tilbudt 20.000 af Forlæggeren. –

 

      

    Det var i et Brev, Du sagde
at Du troede, Du havde glemt
at male, – det var i de Dage
da Bægeret var fyldt til Randen
– ja jeg kan sige ogsaa for os.
– Det er bare et Guds
Under, at Du har holdt ud,
eller er friet ud fra al den
aarelange Ulykke. –

    Men saa nu denne Forstaaelsen
af din Kunst som i den
sidste Tid har skudt saad an
Veiret, maa jo have styrket
Dig; – og lettet Dig \ogsaa/ fra Penge
sorger, det er sikkert. –

    – Vi har læst nylig
i Verdens Gang om de Tilbud
Du faaer af Forlæggere,
– hvor det er betryggende den
Anerkjendelse, – ogsaa mo