Munchmuseet, MM K 4485

MM K 4485, Munchmuseet. Datert 15.05.1910. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Pindsedag 1910    Kjære Edvard!


    Har vi ikke nu faaet
deiligt Veir med Solskin
og Varme? Og saa
vakkert som det er
blevet i en Fart.
Jeg tænker, Du har
det nydeligt i Haven
nu under Blomstringen
af Frugttræerne. –

 

      

Vi tog os en Tur udover
til Lian, der i Dalen
var det nu saa vakkert
med de lysegrønne Birke,
og saa kjørte vi langs
Bundefjorden hjemover.
Det var en deilig Tur,
som vi har Dig at takke
for. –      Iformiddag
har vi brugt vore Ben,
og gaaet rundt Kastellet,
det er nu ½ Aar siden,
jeg har været ude, derfor
maa jeg fortælle det.
Vi mødte en gammel
fra den vanskelige Tid

 

      

Bekjendt Skomager With, som
spurte svært interesseret
efter Dig. – Han er blit
Huseier her paa Nordstrand,
havde sine to pene Barn
med sig. –

    Her bygges Hus i Hus,
det er jo just ikke saa
heldigt for det landlige
pene;

    Ieftermiddag er Inger hos
Laura, vi har talt med
hende om en Tur til
Fornebolandet, Kjøretur, og
da tar vi Frøken Gaarder
med. (Bestyrerinden) – hun er saa
snil og bra. – –

    For Tiden har jeg travlt

 

      

med Sesson Arbeidet, hvoraf
meget skal sendes til Bergen,
det er morsomt at være
optaget.

    Husker Du din gamle
røde Pung med Staalperlerne,
jeg har den i mine Gjemmer,
der ligger en fransk Kobber
mynte i den.

    
    Mange hjertelige
Hilsener fra os alle

    Din heng
Karen Bjølstad