Munchmuseet, MM K 4407

MM K 4407, Munchmuseet. Datert [??].[??].1891. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Christensen har i Commission
at byde Dig 150 for Baaden,
Du faaer da skrive strax
og sige din Bestemmelse,
om det kan nu ordnes –
jeg synes nok Michelet
må finde sig i det. –

    Her er alt vel – Benene
er noget bedre – Elisabet
Møller
er her i Besøg, – reiser
idag igjen. – Varmt, felt
varmt fremdeles, – Aftenerne
som sædvanlig deilige. –
Du glemte Opium, men
Du fik jo noget av Frøken
Samuel
. – Lev vel

 

      

    
    
    Din heng.
Karen Bjølstad