Munchmuseet, MM K 4407

MM K 4407, Munchmuseet. Datert [??].[??].1891. Brev fra Karen Bjølstad.