Munchmuseet, MM K 4077

MM K 4077, Munchmuseet. Datert 08.09.1915. Brev fra Viggo Brandt, Kunstnernes Efteraarsudstilling.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
KUNSTNERNES
EFTERAARS-UDSTILLING


    
København, d. 8. IX. 1915.


    Maleren Hr. Edv. Munch
    Moss.


    Vor Sekretær, O.R.Sagfører Sandholt,
har fået Besked gennem Hr. Goldstein
om Deres Tlf. Samtale med denne.
Vi glæder os til at modtage Deres
Arbejder og beder Dem afsende dem
for vor Regning så betids, at de kan
være hèr i Begyndelsen af Oktober,
helst i de aller første Dage af Måneden.
Den Sal, som er til Deres Disposition, har
de Dimensioner, som vedstående Rids viser.
Note om tegning

 

      

    Vi håber stadig, at De, om muligt, vil sende os
en fuldstændig Række af Udkastene til
Universitetssalen Kommentar, da jeg tror at disse Billeder
vil være af ganske særlig Interesse for det
Københavnske Publikum, og da det Lokale,
vi kan byde Dem, må siges at være velegnet
hertil. Hvis De desforuden vil sende os
nogle mindre Billeder og Raderinger
vil det selvfølgelig være os kært.

    Kan det imidlertid ikke lade sig gøre, at
sende os hele Rækken af Udkastene, beder
vi Dem naturligvis selv sende, hvad De
kan disponere over og mener egnet til
at repræsentere Dem.

    
    Deres ærbødige
Viggo Brandt
f.T. Form. for. Efterårsudstillingen    Gentofte Allé 18.
    Hellerup.
    E.S. Billederne bedes sendte under Adressen:
    Kunstnernes Efterårsudstilling
    »Den frie Udstillings bygning«
    København. Østerbro Station