Munchmuseet, MM K 1649

MM K 1649, Munchmuseet. Datert 14.03.1913. Brev fra Tor Hedberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Kungl. Dramatiska Teatern

    
14 mars. –13    Broder Munch!


    En dr. Jonny Roosvall,
som sett din utställning i
Kristiania, vill försöke samla
pengar för att köpa ett af
dina porträtt och skänka
Nationalmuseum. Till den
ändan hafva Museiintendenten
Larström, Richard Bergh
och jag undertecknat en
inbjudan. Nu har jag lofvat
fråga dig, om du dels

 

      

    vill låta tala med dig angående
priset, och dels möjligen hit-
sända ett par eller tre porträtt
som finnas till salu och
hvaribland kunde väljas.

    – Hoppas att allt med Jöel
är i ordning? Låt mig
få ett ord til svar.

    
    Vännen
Tor Hedberg