Munchmuseet, MM K 1554

MM K 1554, Munchmuseet. Datert 11.10.1909. Brev fra Daniel Jacobson.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Prof., Dr. med. D.E. JACOBSON
Overlæge v. Frederiksberg Hospital.
Vesterbrogade 9 B, 2.
Telefon 5116.    
København B., den 11/10 1909    Kære Hr. Munch!


    Idag fik jeg Deres
Bevis for, at De
stadig har mig i
venlig Erindring!
Tusind Tak for det
morsomme Billede!
Men – mange Tanker
vakte det i mig?
Hvorledes mon det
går Dem? Har De
hatt Udstillinger?

 

      

    Har De solgt? og
hvilke Billeder da?
Har De malet nye,
tegnet nye, skåret
nye? Hvor lever
De? Længes De
efter Kochs-Vej-Freden?
Har De fået Mod
til at blande Dem
op mellem Mennesker?
Vil De på Rejse o.s.v.
o.s.v. Ja, De må
sætte Pen til Papir
og tilfresstille min
Videbegærlighed!

    Thi jeg tænker ofte, ofte
på Dem; jeg har
jo daglig skønne

 

      
    3

    Minder om vort minde
rige Samliv for Øje!
Som jeg elsker den
Radering at Bella E.
& Eva M.! Jeg bliver
aldrig træt af at se
på den. Og det sam-
me gælder min Kone,
som sender Dem og
Ravensberg mange
venlige Hilsner!

    På Kliniken står
alt vel til, med
fuldt Hus og Fru
Thaning
og Frk. Jørgen-
sen
i god Behold.
Men Schacke er der
ikke mere, hun drog
tilbage til Kirurgien.

 

      

    Og selv har jeg det
godt, og fortæller på
Torsdag, hvor jeg –ak –
bliver 48 år, at jeg
har fået Billedet som
Gave fra Dem.

    Lad mig nu
snart høre lidt!

    
    Venligst Hilsen
fra

    Deres Ven
Professoren