Munchmuseet, MM K 1169

MM K 1169, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Chere Maître!


    Ja, nu kjære Edvard Munch, er
jeg ikke længer i Oslo, men på Høs-
bjør Sanatorium
eller rettere sagt
hotel nord for Hamar. Forfatter-
foreningen
har gitt mig som en æres-
gave fjorten dages ophold på dette
herlige sted.

    Jeg bor her, ledsaget av min pleierske
søster Else, som du kjenner, har al
komfort og er omgitt av det skjønneste
landskap – Mjøsegnen med Wergelands
Skreia, Vinjes Helgeøia – «ho er som
barmen på møya», skriver han
i «Ferdamindi Kommentar», det skjønne Nes-landet
og Mjøsens speilblanke flate – alt

 

      

ser jeg fra mitt vindu. Og til den
annen side har jeg en verranda i hele
hotellets længde med utsikt til Hedemark
– et herlig landskap og nu i vårsolens
glans.

    Jeg har det så godt som et menneske
kan ha det – den herligste soldag idag
på verrandaen og på plassen omkring
i langsom gang med søster Elses hjelp
sikkert 1000 skridt og dertil hotellets
trapper – min største prestasjon hittil,
og jeg har fåt ros for min utholdenhet.

    Du vet ikke hvilket herlig sted dette er,
ganske folketomt – en gjest, en ældre
dame – her skulde du slå dig ned en
ukes tid, utenfor sæsonnen, nyde høi-
fjeldsluft, det skjønneste natursyn –
ta med malersaker – og få et godt ho-
tels komfort og sorgløshet.

 

      

    Alvorlig talt – jeg vil anbefale dig
et ophold på Høsbjør,1) du vilde
ha ordentlig godt av det og «like
dig ihjæl» som salig Karsten ut-
trykte det. – Jeg ialfald kommer
mig her under de nye indtryk og
god pleie, fra dag til dag.

    Jeg drømmer allerede om den dag
da jeg kan kaste krykkene.

    
    Din hengivne
Jens Thiis

    Søster Else sitter her og vil gjerne
tilføie følgende:

    Det var for mig en stor oplevelse
å få komme inn på Ekely, få
se Dem og Deres verk.
Derfor tillater jeg mig å senne
Dem en hilsen.
    

1) selvfølgelig utenfor sæsonen, da her er men-
nesketomt.