Munchmuseet, MM K 921

MM K 921, Munchmuseet. Datert 23.12.1913. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Al Illmo Signor Pittore
    Edvard Munch
    Grimsrud.
    Moss.
    Norvegia    
Taormina. Hotel Fichera.
Sicilia. Italia \Hilsen til Gjerløff/
22/12.    Kjære ven og frænde!


    Saa er jeg da endelig naaet
hertil og her er skjønt, over
det gamle græske theater hæver
sig Ætna op i himlen og
paa Ætnas spids foregaar altid
noget mystisk. Willumsen
bor her i nærheden, hans adresse
er:  Hotel Belvedere. Jeg traf ogsaa
Fahlstrøm idag paa byens hovedgade
«Il grosso Americano» som han kaldes.

    
    Mange hjærtelige julehilsener
    Din R
    Fik Du mit Leonardokort.